Een betrouwbare opwekking en distributie van energie en overige utilities is voor veel bedrijven van essentieel belang. De levering van energie en utilities is echter niet vanzelfsprekend en uitval kan ernstige gevolgen hebben.

Wij kunnen u tijdens de totale life cycle van de installatie helpen. Van het eerste ontwerpidee tot sloop.

Emmtec Engineering is uw partner voor:

• Ontwerp van betrouwbare opwekking en distributie van energie en utilities
• Uitvoering van een haalbaarheidstudie
• Projectmanagement, engineering en offerte-evaluatie
• Bewaking van de voortgang bij leveranciers, constructiemanagement, testen, commissioning en inbedrijfname

Daarbij maken we gebruik van verschillende bronnen:

• Elektriciteit: gas-/stoomturbine
• Stoom: afgassenketel/stoomturbine
• Perslucht: persluchtcompressoren
• Water: ontijzerings-/demineralisatiestraten
• Afvalwaterzuivering