Het wereldklimaat verandert. Dat dwingt ons om anders met onze energievoorziening en ons energiegebruik om te gaan. Om te beginnen met het vaststellen van een goede energiebalans (vraag en aanbod). We zoeken het optimum binnen de kaders van de 'trias energetica' en de mogelijkheden die de omgeving en de (productie)keten bieden.

De volgende aspecten spelen hierbij een rol:

• Het gebouw, de (klimaat)installaties, het beheer en het energieverbruik
• De gebruiker (zowel de mensen als de (productie)machines en apparatuur)
• Het meten en monitoren van energie, installaties en ruimtes
• Kennis van de (productie)keten en mogelijkheden van en in de omgeving
• De communicatie (zowel met de gebruikers als in de automatisering)
• Het beleid en/of het principe 'Total Costs of Ownership'
• Maatregelen als regeling, proces-/ketenefficiency en energie-uitwisseling met omgeving