Veel bedrijven hebben afspraken gemaakt om energie te besparen en hun CO2-uitstoot te verlagen. Biobrandstoffen vormen een goed alternatief om doelstellingen op het gebied van duurzame energie te behalen. Bijvoorbeeld door de inzet van biowarmtekrachtkoppelingen of -centrales. Wij hebben aantoonbare kennis en ervaring op dit vlak.

De volgende alternatieve brandstoffen zijn onder meer te gebruiken:

• Biogas
• Vloeibare biobrandstof
• Hout- en tuinafval
• Biomassa