Waar haalt u uw benodigde energie vandaan? Bij energieoptimalisatie speelt niet alleen de 'interne' energievraag aan de gebruikszijde van de energiebalans een rol, ook het energieaanbod is van belang. Om de uitstoot van CO2 te verminderen wordt een beroep gedaan op duurzame alternatieven. Naast de 'bekende' duurzame energiebronnen kan het gaan om keten- of gebiedsoplossingen en andere technologische ontwikkelingen. Emmtec Engineering kan klanten helpen hun doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te bereiken.

Duurzame oplossingen zijn bijvoorbeeld:

• Benutting van restwarmte in (stads)warmtenetten of industriegebieden
• Toepassing van zonnecellen voor de elektravoorziening of warmte
• Toepassing van warmtepompen en absorptiekoeling
• Productie van groene energie door biomassa of vergisting
• Inpassing van windturbines
• Ontwikkeling van smartgrids (intern dan wel extern in gebiedsvorm)
• Warmte terugwinning