Energiebesparing begint met een inventarisatie van het energieverbruik. Welke deelprocessen vinden plaats en hoeveel is het verbruik? Dit vertalen we naar een energiebalans (een totaaloverzicht van alle ingaande en uitgaande energiestromen). Kortom, we maken inzichtelijk welke energiestromen er zijn en waar het grootste besparingspotentieel zit. Samen met de klant brengen wij de energiebesparing in kaart, maken we een kosteninschatting van de besparingsopties, de terugverdientijd van de investering en de realisatie van de optimalisatie. Hierbij wegen we uiteraard ook facetten als veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu en 'natuurlijke investeringsmomenten' mee. Bij adequate monitoring kan het effect van de besparingsmaatregel worden getoetst en als prestatie-indicator worden aangemerkt.

De volgende besparingsmaatregelen zijn bijvoorbeeld mogelijk:

• Vermindering van (perslucht)lekkages
• Inzet van energiezuinige motoren en frequentieregelaars
• Isolatie van de gebouwschil (wanden, glas, etc.) en leidingwerk
• Energiezuinige verlichting als LED
• Verbetering of toepassing van gebouw-/installatieautomatisering
• Voorlichting en motivatie in 'Good Housekeeping' (bewustwording bij gebruikers)