Windenergie is schone en duurzame energie. De Nederlandse overheid wil voor 2020 zesduidend megawatt aan windstroom op land realiseren. De hoogste windsnelheden zijn te vinden in een brede kuststrook en 'kale' gebieden als de polders. Hier zijn dan ook de meeste windturbines (onshore) te vinden. De bestaande windturbines in deze windparken moeten na een bepaalde periode worden vervangen, mede vanwege de technische voortgang. Deze 'repowering' gaat vaak samen met het saneren van solitaire windturbines en het plaatsen van windturbines in lijnen.

Bij het plannen zijn veel aspecten van belang, waaronder:

• Omgevingsaspecten (landschap, geluid, slagschaduw)
• Ruimtelijke plannen (structuurvisie, bestemmingsplannen)
• Fysieke situatie van het terrein (grondslag, grondwater, bereikbaarheid)
• Koppeling met het bestaande elektrische netwerk (distributienetten, capaciteiten, single-line, boringen)
• Businesscase-informatie (kosten bouw, aanleg, eigenaren)

Aspecten die onder meer een rol spelen, zijn:

• Managen van het proces (van plan, eisen en contracting tot realisatie)
• Technische invulling constructie van wegen, opstelplaatsen, dammen, etc.
• Transportroutes van en naar het windpark
• Vergunningen, eigendomssituaties, subsidies, etc.
• Technische invulling spanningsniveau, inrichting inkoopstation, bekabeling
• Inregelen, meting en inbedrijfstelling

Praktische aanpak

De ontwikkeling van windparken neemt veel tijd in beslag. Van plan tot realisatie spelen veel technische zaken een rol. Deze technische aspecten zijn allemaal van invloed op de voortgang van het complete traject.

Emmtec Engineering kan bij de volgende activiteiten ondersteuning bieden:

• Screening van potentiële locaties, zowel op elektrotechnisch als civiel gebied
• Engineering van elektrotechnisch en civiel werk en het managen van interfaces
• Samenstelling van een Programma van Eisen voor zowel proces als product
• Begeleiding van het traject van offertes tot opdracht (contracting)
• Toetsing, toezicht, coördinatie, interfaces en inbedrijfstelling (in de constructiefase)
• Archivering en actualisatie na oplevering (in de beheerfase)