Emmtec Engineering maakt deel uit van het emmtec Industry & Businesspark. Hierdoor weten wij dat een betrouwbare levering van utilities als vanzelfsprekend wordt gezien. Het is altijd een afweging: wat kost het om een bepaalde betrouwbaarheid te realiseren en welke kosten ontstaan als de levering van utilities faalt? Wij kunnen de klant in dit gehele traject ondersteunen. Op basis van financiële analyse en risico-inschatting begeleiden we onze opdrachtgevers bij deze keuze en vinden we samen een optimum.

Wij ondersteunen u bij de productie en distributie van diverse utilities zoals:

• Distributie van aardgas
• Distributie van stikstof
• Productie en distributie van elektriciteit
• Productie en distributie van hoge-, midden- en lagedrukstoom en (stads)warmte
• Productie en distributie van ontijzerd water, onthard water, deminwater en gekoeld water
• Productie en distributie van perslucht (lage en hoge druk)
• Afvalwaterzuivering