De levering van energie wordt door velen als vanzelfsprekend ervaren. Dat is het echter niet. Een betrouwbare opwekking en distributie van energie en overige utilities is voor veel bedrijven van essentieel belang. Uitval van energie kan leiden tot ernstige gevolgen.

Emmtec Engineering heeft kennis en ervaring in het opwekken en distribueren van energie en utilities. Voor het opwekken van energie en utilties kan gebruik gemaakt worden van verschillende bronnen:
• Elektriciteit: gasturbine / stoomturbine
• Stoom: afgassenketel / stoomturbine
• Perslucht: persluchtcompressoren
• Industrieel water: ontijzeringsstraten / demineralisatie straten
• Afvalwaterzuivering

Emmtec Engineering is uw partner voor:
• Het uitvoeren van een haalbaarheidstudie
• Het ontwerpen van betrouwbare opwekking en distributie van energie en utilities
• Projectmanagement, engineering, offerte-evaluatie
• Bewaken voortgang bij de leveranciers, constructiemanagement, testen, commissioning en in bedrijfname