De vakdisciplines Bouwkunde, Civiele techniek en Klimaatbeheersing beheersen de engineering voor de industriële bouw. Bouwen in een industriële omgeving vraagt om een specifieke benadering. Anders dan bijvoorbeeld in de utiliteitsbouw zijn de bouwkundigen ondergeschikt aan alle andere vakdisciplines zoals machinebouw, werktuigbouw en elektrotechniek. De bouwkundigen spelen een faciliterende rol.

Een kleine greep uit onze specialismen:

- Uitwerking van de bouwkundige schil ter bescherming van het proces
- Ontwerp en uitwerking van diverse draagconstructies zoals leidingbruggen en pompfundaties
- Ontwerp en uitwerking van constructies zoals koeltorens en installatieondersteuningen
- Ontwerp van (chemische) riolering
- Ontwerp van bluswater- en productopvang
- Ontwerp van klimaatinstallaties

Bij deze vorm van engineering is het van belang om alle aspecten in de bebouwde industriële omgeving mee te nemen. Op het ontwerp is veel wet- en regelgeving van invloed. Zo zijn naast het Bouwbesluit de Wet milieubeheer en de Waterwet van toepassing. Ook de NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming) en de PGS'en (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) hebben invloed op het ontwerp.