Voor opdrachtgevers in de voedingsmiddelenindustrie verzorgen wij multidisciplinaire diensten. Zo bieden we ondersteuning bij:

• Optimalisatie, vervanging en uitbreiding van utilitiesvoorzieningen
• Optimalisatie, vervanging en uitbreiding van procesinstallaties (hygiëne, veiligheid en kwaliteit spelen hierbij een essentiële rol)
• Vervanging, aanpassing en uitbreiding van industriële gebouwen