Incidenten met installaties en gebouwen hebben een grote impact op mens en milieu. In Nederland is daarom een divers programma aan maatregelen van toepassing om de gevolgen van incidenten in te perken.

Met safety engineering is Emmtec Engineering in staat om de bedreigingen voor mens en milieu die geconstateerd worden vanuit de diverse studies om te zetten in pragmatische oplossingen die voldoen aan vigerende standaarden voor veiligheid en milieubescherming.

Voor het constateren van de bedreigingen is een pakket aan hulpmiddelen en studies beschikbaar zoals:

Faciliteren en uitvoeren van

 • Hazid/ Hazop’s
 • Root cause analysis
 • FMEA
 • ATEX inventarisatie
 • SIL assessments
 • SIL verificaties
 • Dow-fei analyses
 • RI&E arbeidsmiddelen
 • NEN 3140 inspectie
 • CE markering
 • V&G Plan / V&G Dossier
 • Bodemrisico document op basis van de NRB
 • Interpretatie van PGS voorschriften
 • Asbestinventarisaties conform SC540
 • Brandbeveiligingsconcepten
 • Legionellabeheer

Alle adviezen uit de diverse rapportages en studies worden omgezet in pragmatische oplossingen binnen de vakdisciplines. Wij zorgen ervoor dat uw processen en installaties aan de wetgeving voldoen.