Sinds 1993 is het in Nederland verboden asbest of asbesthoudende materialen te bewerken of verwerken. Onderzoek heeft aangetoond dat asbestvezels gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Asbestvezels zijn de oorzaak van ziektes als mesothelioom en asbestose. Blootstelling aan deze vezels moet daarom worden voorkomen.

Voor het constateren van bronnen van asbest voorafgaande aan sloop of verwijdering schrijft de Nederlandse wet voor dat een asbestinventarisatie conform SC-540 moet worden uitgevoerd. Emmtec Engineering is gecertificeerd bij de TüV voor het procescertificaat SC-540: Asbestinventarisatie.
Naast de reguliere inventarisaties is Emmtec Engineering vooral gespecialiseerd in het vinden van asbest in de industriële omgeving.