Een brandveilig ontwerp is van levensbelang. Een ontwerp moet zowel voldoen aan de bouwregelgeving als aan de eisen die verzekeringsmaatschappijen stellen. Brandveilig ontwerpen in de industrie is vaak een uitdaging. De productieprocessen hebben vaak een groter oppervlak aan vrije ruimte nodig dan het Bouwbesluit in haar reguliere oplossingen aandraagt. Ook in de gebouwgebonden installaties liggen uitdagingen. De grote industriële processen hebben grote luchtbehandelingskasten en kanalenwerk nodig. Wij zijn in staat om de diverse en complexe eisen te vertalen naar een realiseerbaar en vergunbaar ontwerp.