Bodemrisico document op basis van de NRB

Sinds 1997 is de Nederlandse Richtlijn Bodem Bescherming (NRB) als harmonisatiedocument voor de Nederlandse overheden beschikbaar. Dit harmonisatiedocument heeft in 2012 een herziening gehad en vindt haar weg steeds meer in de vergunningen van bedrijven.

De NRB voorziet in het reguleren van het ontwerp voor passende bodembeschermende voorzieningen voor bedrijven die bodembedreigende activiteiten hebben ontplooid of willen ontplooien. De regulering voorziet in een kwalificatie van de activiteit in relatie tot de bodem

Emmtec Engineering heeft door haar jarenlange expertise in de industriebouw ruime ervaring opgedaan in de interpretatie van de NRB. In de basis vraagt het bevoegd gezag een bodemrisico document in relatie tot de op te richten of opgerichte bedrijfsmatige activiteiten.

Deze activiteiten dienen dan voorzien te worden van afdoende brongerichte dan wel effectgerichte maatregelen op basis van de bodemrisico checklist (BRCL).

Het resultaat van de door ons geïnterpreteerde bedrijfsmatige activiteiten is een weergave van de ingevulde BRCL met als uitkomst een bodemrisico document.

NRB 2012